image01
ឈុតអូរីហ្កាមីពិសេស   $15
អាហារដំបូង, សាស៊ីមី, ថេមពូរ៉ា, បាយស, ស៊ុបមីសុ, បង្អែម
image01
ឈុតអន្ទង់ជប៉ុនពិសេស   $40
អន្ទង់ពីប្រទេសជប៉ុន, បន្លែ, ស៊ុបមីសុ, បង្អែម
image01
ឈុតអាស៊ុកា   $50
អាហារដំបូង, សាស៊ីមី, ថេមពូរ៉ា, អន្ទង់ពីប្រទេសជប៉ុន, Egg Custard, បាយស, ស៊ុបមីសុ, បង្អែម
image01
ឈុតខូបិ $30
សាច់គោ, សាស៊ីមី, បាយស, ស៊ុបមីសុ, បង្អែម
image01
ឈុតអូសាកា   $30
ស៊ូស៊ី, ថេមពូរ៉ា, ស៊ុបមីសុ, បង្អែម
image01
ឈុតខ្យូតូ   $30
សាស៊ីមី, ថេមពូរ៉ា, បាយស, ស៊ុបមីសុ, បង្អែម