អូហ្កាមី មានទីតាំងស្ថិតនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ជារាជធានីរបស់​ប្រទេសកម្ពុជា។ វាគឺជា​ភោគជនីយដ្ឋានតែមួយគត់​ ដែលបើកដំណើរការឡើង ដោយ​ចុងភៅ​ស្រ្តីជនជាតិ​ជប៉ុន។ ភោគជណីយដ្ឋាន​របស់យើង​មានដោយជាន់ផ្ទាល់ដី​ មានតុអាហារជាច្រើនចំនែកជាន់ទី​មួយ មានបន្ទប់​ឯកជនចំនួន​3​សំរាប់បរិភោគ​ជាលក្ខណះ​​ជាក្រុម និងម្នាក់​ឯងដោយក្តីសោមនស្ស។​

រីករាយជាមួយការបិរិភោគអាហារជាមួយគ្រួសារ មិត្តភក្តិ មិត្តការងារ និងដៃគូពាណិជ្ជកម្ម!